Gradski odbor

Sanja Horvat Iveković

Sanja Horvat IvekovićPredsjednica Gradske organizacije SDP-a

Branimir Šiljak

Branimir ŠiljakPotpredsjednik Gradske organizacije SDP-a

Marinko Džepina

Marinko Džepinačlan Gradskog vijeća Grada Samobora

Maja Gračanin

Maja Gračaninčlanica Gradskog vijeća Grada Samobora

Sample description

Andrija Noršić

Andrija Noršićčlan Gradskog vijeća Grada Samobora

Irena Kapor

Irena Kaporčlanica Gradskog vijeća Grada Samobora

Zvjezdana Sečen

Zvjezdana Sečenčlanica Gradskog vijeća Grada Samobora