Lokalni izbori 2017; Financijska izvješća – Zajednička lista za Gradsko vijeće Grada Samobora HSS i SDP